Projekt polsko-ukraiński: wydawnictwa

 

Głównym założeniem projektu jest zainicjowanie ogólno-ukraińskiego ruchu na rzecz ochrony bociana białego, więc podstawowe informacje na temat prowadzonych działań powinny docierać do możliwie szerokiego grona osób i instytucji. Organizacja spotkań była jednym z ważniejszych elementów, lecz nie mogła zagwarantować masowego dostępu do informacji o projekcie. Dlatego też zdecydowano się na jego popularyzację poprzez przygotowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych. W drugim roku trwania projektu przygotowano kolorowe broszury w języku polskim i ukraińskim pt. “Ochrona bociana białego”- doświadczenia Polski i Ukrainy. W wydawnictwie przedstawiono założenia projektów polskiego oraz ukraińskiego, a także pierwsze efekty wspólnych działań. Dołączono listę teleadresową osób i instytucji na Ukrainie, które mogą pomagać w organizacji bocianiego projektu, co miało ułatwić kontakty osobom zainteresowanym. Skupiono się na odpowiednim przygotowaniu wersji ukraińskiej wydawnictwa i jego dystrybucji do większości rejonów Ukrainy gdzie znajdują się osoby zainteresowane projektem. Dystrybucję prowadzono na spotkaniach warsztatowych, a także wysyłając materiały bezpośrednio do szkół. Broszura spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, co zaowocowało jej wznowieniem i jeszcze szerszą dystrybucją.

 

  • Okładki polskich wydawnictw edukacyjnych oraz ich ukraińskich adaptacji

 

Jednocześnie uczestnicy projektu doszli do wniosku, że podobnie jak w Polsce, również na Ukrainie należy rozwijać wątek edukacyjny projektu. W związku z tym rozpoczęto prace nad adaptacją polskiego pakietu edukacyjnego "Bocian" do warunków ukraińskich. Wydawnictwo to zawiera podstawowe informacje o bocianie, przybliża aspekty bocianiego życia w ciągu roku, instruuje jak obserwować bociany i notować spostrzeżenia itp. Po kilku miesiącach prac powielono 100 kopii pakietu "Łełeka" i rozesłano je do nauczycieli. Trafiły on wraz z broszurami o doświadczeniach projektu do zainteresowanych nauczycieli z rejonów: jaworowskiego, lwowskiego, wołyńskiego oraz kilku innych.. W roku 2006 przygotowano kolejne wydawnictwo. Zaadoptowano do warunków ukraińskich przewodnik "Rośliny i zwierzęta mojej okolicy". Zawiera on opisy oraz rysunki roślin i zwierząt, które można spotkać w okolicy swojego miejsca zamieszkania oraz instrukcję jak tworzyć użytki ekologiczne będące najprostszą formą ochrony przyrody w Polsce. Użytki ekologiczne funkcjonują w ustawodawstwie ukraińskim nie są jednak w praktyce zatwierdzane.

 

  • Rysunki młodzieży z Ukrainy

 

 

Ireneusz Kaługa
Zaktualizowano 28 XII 2006 

Szczegółowy opis naszych działań:


   Ochrona gniazd – współpraca organizacji pozarządowych z władzami oraz energetykami
   Wymiana dzieci i młodzieży
   Wydawnictwa