Wspieraj ochronę przyrody! Wstąp do TP "Bocian"!

Jako członek Towarzystwa automatycznie wspierasz działalność na rzecz ochrony rodzimych gatunków fauny i flory. Masz możliwość włączyć się w realizowane projekty i czynnie uczestniczyć w życiu Towarzystwa. Będziesz otrzymywał informacje o planowanych pracach, w które możesz się zaangażować osobiście. Prawa i obowiązki każdego członka Towarzystwa określa statut
 

Opłata członkowska wynosi 30 PLN rocznie - ważność składki 1 rok od daty wpłaty (równa się ważności eLegitymacji członkowskiej). Składka rodzinna (dla osób posiadających wspólny adres korespondencyjny, na który wysyłany jest jeden komplet materiałów) - pierwsza osoba 30 PLN, każda następna - 15 PLN rocznie.


Opłata członkowska zagraniczna wynosi 20 EURO rocznie.
Opłatę członkowską należy wpłacić na konto: 79 10204476 0000800200168724 PKOBP SA oddział 1 w Siedlcach

Deklaracja członkowska on-line

Wypełnij deklaracje członkowską online (nie musisz jej wysyłać pocztą)

UWAGA! Dopiero po opłaceniu składki członkowskiej zostaniesz członkiem stowarzyszenia.

 

Na maila dostaniesz eLegitymację członkowską, która jest ważna 12 miesięcy (od daty zaksięgowania składki członkowskiej na koncie Towarzystwa)