Biuro w Warszawie (adres korespondencyjny)

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE “BOCIAN”

ul. Srebrna 16 lokal 9, 00-810 Warszawa

e-mail: biuro@bocian.org.pl

 

Dane do wystawienia faktury

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN"

ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa

NIP: 821-10-04-298
REGON:710289790                                                                                                                                                                                                                     KRS:0000107301                                                                                                                                                                                                                   Konto bankowe: PKO BP SA Oddział I w Siedlcach: 79 10204476 0000800200168724

ZARZĄD

Dominik Krupiński (Prezes) - dominik@bocian.org.pl

Marek Kowalski (Wiceprezes) - marek@bocian.org.pl

Wojciech Okliński - wojtek@bocian.org.pl

Sylwia Anna Zgorzałek - sylwia@bocian.org.pl

E-mail Zarządu: zarzad@bocian.org.pl

Komisja Rewizyjna

Paweł Buczyński (Przewodniczący) - pawbucz@gmail.com

Krzysztof Bolechowski - kbolechowski@interia.pl

Jarosław Paciorek - jarek@bocian.org.pl

Marcin Wierzbicki - wierzbicki.marcin@gmail.com

E-mail Komisji Rewizyjnej: komisja.rewizyjna@bocian.org.pl