• pdf Regulamin MF EOG.pdf - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” dla projektu pt. „Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
  • pdf Regulamin POIiŚ - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020