Wykonujemy:

- ekspertyzy dotyczące występowania ptaków i nietoperzy w budynkach przeznaczonych do remontów i rozbiórki - opinie ornitologiczne i chiropterologiczne;

- monitoringi i nadzory przyrodnicze;
- dokumentacje ornitologiczne i botaniczne do interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych;
- opracowania ścieżek i tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej;
- opracowania broszur, folderów, plakatów, posterów i innych wydawnictw o tematyce przyrodniczej.

Polecamy także:

- sprzedaż, montaż oraz czyszczenie połączone z naprawami skrzynek lęgowych różnych typów dla ptaków i ssaków (nietoperze, wiewiórki, pilchowate);
- doradztwo w zakresie ochrony przyrody.

Kontakt

Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”:
ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa

e-mail:biuro@bocian.org.pl


Koszty usług wyceniane są indywidualnie.