OFERTA EDUKACYJNA:

- prelekcje i zajęcia w przedszkolach i szkołach (przykładowe tematy: nietoperze, bocian biały, ptaki mojej okolicy i inne - szczegóły dotyczące oferty zajęć w załączniku);
- szkolenia, warsztaty, wykłady i prelekcje z zakresu ochrony przyrody, metod badawczych, rozpoznawania rodzimej fauny, obszarów chronionych w tym: NATURA 2000, pakietów rolnośrodowiskowych;
- wycieczki przyrodnicze na terenie województwa mazowieckiego.