Przy realizacji różnych projektów, obok czynnej ochrony, bardzo istotne są działania edukacyjne. Szerzenie wiedzy o zagrożonych gatunkach oraz możliwościach ich ochrony jest niezbędne dla uzyskania zrozumienia i przychylności społeczności lokalnych dla działań ochroniarskich.

W ramach programu ochrony płazów przeprowadziliśmy w wielu szkołach prelekcje, przybliżające uczniom tę grupę zwierząt. Prowadzone przez nas spotkania obejmowały wiadomości z zakresu ich biologii, zagrożeń i możliwości ochrony. Część zajęć poświęcono na naukę praktycznego rozpoznawania polskich płazów. Efektem działań edukacyjnych było przyłączenia się części szkół do projektu prowadzonego przez Towarzystwo.

 

  • Prelekcja dla uczniów szkoły podstawowej. Fot. M. Rzepała
     
     

W roku 2003, w ramach projektu finansowanego przez WFOŚiGW w Warszawie, wydana została płyta multimedialna, podejmująca szereg zagadnień dotyczących płazów. Płyta uzyskała wiele bardzo pozytywnych komentarzy w środowisku szkolnym, jak i wśród innych odbiorców. Okazała się bardzo użyteczną pomocą dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z biologii i przyrody.