Sponsoring

Możesz zostać sponsorem jednego z realizowanych przez nas projektów. Wspierając nasze działania przyczynisz się do ratowania zagrożonych gatunków i siedlisk. Zbudujesz odpowiedzialny wizerunek twojej firmy w społeczeństwie oraz branży. Możesz przekazać darowiznę wspierającą jeden z naszych projektów, albo bez wskazania przeznaczenia - wówczas Zarząd przeznaczy ją na jedno z najpilniejszych działań. Zapraszamy do współpracy!

    
Co oferujemy naszym sponsorom.

Sponsorom przekazującym darowiznę w wysokości 5000 zł lub więcej, oferujemy:
 
    * Umieszczenie logo i nazwy firmy na stronie głównej przez okres jednego roku;
    * Umieszczenie logo i nazwy firmy na stronie sponsorowanego projektu przez okres jednego roku;
    * Umieszczenie na sponsorowanych wydawnictwach nazwy, logo oraz adresu firmy;
    * Prawo używania logo TP"Bocian" z podpisem "Sponsoruję ochronę przyrody" przez okres jednego roku.

Sponsorom przekazującym darowiznę w wysokości co najmniej 2500 zł oferujemy:
 
    * Umieszczenie logo i nazwy firmy na stronie głównej przez okres pół roku;
    * Umieszczenie logo i nazwy firmy na stronie sponsorowanego projektu przez okres pół roku;
 
Naszą stronę internetową odwiedza miesięcznie do 5000 nowych użytkowników. Co miesiąc notujemy średnio ponad 176 000 odsłon.

Osoba prawna może odliczyć darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu, zgodnie z art. 18. 1. pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Osoba fizyczna może odliczyć darowiznę do wysokości 350 zł, zgodnie z art. 26. 1. pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga!

Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego. Wpłaty można przekazywać na konto TP "Bocian", z dopiskiem "darowizna". Prosimy o załączenie na przelewie Twojego adresu. Chcielibyśmy Ci podziękować.

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
ul. Srebrna 16/9, 00-810 Warszawa
Nr konta: 79 1020 4476 0000 8002 0016 8724
PKO BP SA oddział I w Siedlcach
 
Chcesz zostać sponsorem, skontaktuj się z nami:
Dominik Krupiński
dominik@bocian.org.pl