Użytek ekologiczny  "Liwo"

Opis terenu:  bagienko o pow. 0,61 ha na gruntach wsi Próchenki otoczone łąkami i polami.

Społeczny opiekun: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Olszance w dniu 19 września 2002 r.

FAUNA
Ptaki
 

Gatunki lęgowe: krzyżówka Anas platyrchynchos, perkozek Podiceps ruficollis, potrzos Emberiza schoeniclus, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, gąsiorek Lanius collurio, cierniówka Sylvia communis.
Gatunki zalatujące: czapla siwa Ardea cinerea, kszyk Gallinago gallinago, pliszka siwa Motacilla alba, pliszka żółta Motacilla flava, dymówka Hirundo rustica, oknówka Delichon urbica, brzegówka Riparia riparia.

Płazy

Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Ranaarvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae.

Owady

Motyle - rusałka pokrzywnik, rusałka osetnik, rusałka pawik, czerwończyk nieparek, bielinek rukiewnik, bielinek rzepnik, bielinek bytomkowiec, czerwończyk żarek, przeplatka atalia, modraszek wieszczek, modraszek ikar, dostojka latonia, bielinek kapustnik, bielinek bytomkowiec, bielinek rzepnik.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: dominują tu szuwary mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae i turzycy prosowatej Caricetum paniculatae. Lustro wody porasta zbiorowisko rdestu ziemnowodnego w formie o liściach pływających Polygonetum natantis