Użytek ekologiczny "Derkacz"

Opis terenu: łąki torfowiskowe o pow. 3,46 ha w dolinie rzeki Cetyni, znajdujące się na gruntach wsi Sabnie.

Społeczny opiekun: Szkoła Podstawowa w Sabniach.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Sabniach w dniu 10 października 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- naturalne zbiorowiska roślin łąkowych

FAUNA

Ptaki

Gatunki lęgowe: krzyżówka Anas platyrhynchos, potrzos Emberiza schoeniclus, trznadel Emberiza citrinella, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, dzwoniec Carduelis chloris, szczygieł Carduelis carduelis, słowik szary Luscinia luscinia, pokląskwa Saxicola rubetra, śpiewak Turdus philomelos, kos Turdus merula, kwiczoł Turdus pilaris, świergotek łąkowy Anthus pratensis, świergotek drzewny Anthus trivialis, łozówka Acrocephalus palustris, gąsiorek Lanius collurio, kapturaka Sylvia atricapilla, gajówka Sylvia borin, cierniówka Sylvia communis, wilga Oriolus oriolus, zięba Fringilla coelebs, bogatka Parus major, modraszka Parus caeruleus, zaganiacz Hippolais icterina, pliszka żółta Motacilla flava, skowronek polny Alauda arvensis, czajka Vanellus vanellus, dzięciołek Dendrocopos minor, dzięcioł zielony Picus viridis, kukułka Cuculus canorus, grzywacz Columba palumbus,
Gatunki zalatujące z sąsiedztwa: świergotek polny Anthus campestris, dudek Upupa epops, dymówka Hirundo rustica, oknówka Delihon urbica, brzegówka Riparia riparia.

 

 

  • Gniazdo pokląskwy z młodymi fot. I. Kaługa
     
     

Płazy
Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria.

Owady
Motyle
- bielinek bytomkowiec Pieris napi, bielinek rzepnik Pieris rapae, bielinek kapustnik Pieris brassicae, zorzynek rzeżuchowiec Anthocharis cardamines, rusałka kratkowiec Araschnia levana, rusałka pawik Idachis io, rusałka admirał Vanessa atalanta, rusałka osetnik Vanessa cardui, rusałka ceik Polygonia c-album, wietek gorczycznik Leptidea sinapis, przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus, przestrojnik jurtina Maniola jurtina, dostojka latonia Issoria lathonia, rusałka pokrzywnik Aglais urticae, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni, modraszek ikar Polyommatus icarus, modraszek wieszczek Celastrina argiolus.


FLORA


Zbiorowiska roślinne: występują tu ekstensywnie użytkowane łąki wilgotne i ziołorośla reprezentowane przez następujące zespoły:
Filipendulo-Geranietum - ziołorośle zdominowane przez wiązówkę błotną Filipendula ulmaria i bodziszka błotnego Geranium palustre;
Valeriano-Filipenduletum - ziołorośle z kozłkiem lekarskim Valeriana officinalis i wiązówką błotną Filipendula ulmaria;
Molinietum caeruleae - wilgotna łąka z trzęślicą modrą Molinia caerulea, zagrożona na terenie całego kraju, odznaczająca się wyjątkowymi walorami krajobrazowo-dekoracyjnymi;
Cirsietum rivularis - łąka z ostrożeniem łąkowym Cirsium rivulare; zagrożona na Mazowszu i południowym Podlasiu;

 

 

  • Rdest wężownik fot. M. Rzępała
     
     

Charakterystyczne gatunki roślin: chaber łąkowy Centaurea jacea, jaskier ostry Ranunculus acer, jaskier rozłogowy R. repens, jaskier różnolistny R. auricomus, czyściec błotny Stachys palustris, groszek żółty Lathyrus pratensis, rdest wężownik Polygonum bistorta, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, ostrożeń błotny Cirsium palustre, skrzyp błotny Equisetum palustre, knieć (kaczeniec) błotna Caltha palustris, kuklik zwisły Geum rivale, żywokost lekarski Symphytum officinalis, przytulia właściwa Galium mollugo, krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, oman łąkowy, tymotka łąkowa Phleum pratense, koniczyna łąkowa Trifolium pratense.

Na użytku ekologicznym "Derkacz" rosną trzy gatunki objęte ochroną całkowitą: goździk pyszny Dianthus superbus i storczyki - stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata i szerokolistny D. majalis. Ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare i dziewięciornik błotny Parnassia palustris znajdują się na czerwonej liście roślin zagrożonych wymarciem na terenie Niziny Południowopodlaskiej.