• Z satysfakcją i radością informujemy, że 8 platform gniazdowych pod gniazda bociana białego, zakupionych ze środków pochodzących z darowizny od firmy Harden Construction, zostało zamontowanych.

  Rozwiń
 • 25 marca 2024 w Brukseli zapadnie decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu Nature Restoration Law. Czym jest NRL i dlaczego tak dużo zależy od decyzji Polski dowiecie się zapoznając się z tekstami opracowanym przez koalicję 10%.

  Rozwiń
 • Twoje 1,5% podatku na ochronę przyrody

  Przekaz 1,5% swojego podatku na ochronę przyrody wspierając nasze działania. Dlaczego warto wesprzeć Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"?

  Rozwiń
 • Miło nam poinformować, że zostaliśmy laureatem akcji "Nowy Dom dla Drukarki" (edycja 2023) organizowanej przez Canon Polska

  Rozwiń
 • Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na zjazd oraz Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Zjazd odbędzie się w dniach 15-17 marca 2024 w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie.

  Rozwiń
 • Niedawno pożegnaliśmy 2023 rok. Za nami więc także ubiegłoroczny sezon lęgowy bociana białego. Najwyższy już zatem czas, by wszystkim zainteresowanym przekazać kolejne roczne sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" w zakresie naszych starań na rzecz ochrony tego niezwykłego gatunku.

  Rozwiń
 • KRS:0000107301

  Przekaz 1,5% swojego podatku na ochronę przyrody wspierając nasze działania. Dlaczego warto wesprzeć Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

   

  Rozwiń
 • OCHRONA PUSTUŁKI W LATACH 2021-2022

  Sezony 2021 i 2022 były kolejnymi, kiedy prowadziliśmy monitoring skrzynek lęgowych dla pustułki rozmieszczonych na terenie gmin pow. siedleckiego oraz w gminach powiatów sąsiadujących z powiatem siedleckim. 

  Rozwiń
 • 12 ptaków ratujących życie

  W końcu grudnia ukazała się książka Charlie Corbetta  pt. „12 ptaków ratujących życie. O tym jak przyroda uczy nas szczęścia”. Tłumaczenie: Krzysztof Środa.

  Rozwiń
 • PUBLIKACJA O PUSTUŁKACH

  Zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją będącą podsumowaniem wieloletnich działań członków i współpracowników TP BOCIAN na rzecz ochrony pustułki. Praca pt. Wpływ siedliska i lokalizacji budek lęgowych na zasiedlenie budek i sukces lęgowy pustułki Falco tinnunculus została opublikowana w czasopiśmie

   

  Rozwiń
 • Kolejny rok kalendarzowy zbliża się nieuchronnie do końca. Kilka miesięcy temu do historii przeszedł tegoroczny sezon lęgowy bociana białego. Począwszy od grudnia 2021 roku, praktycznie do dzisiaj, jako Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" podejmowaliśmy liczne starania na rzecz dobrostanu tego szczególnego gatunku. Pora więc na podsumowanie tego, co udało nam się zrobić we wskazanym okresie, jak również na kilka refleksji związanych z bocianimi problemami.

  Rozwiń
 • Relacja z konferencji

  Na stronie https://pygargus.pl/konferencja-MFEOG umieściliśmy nagrania wszystkich prezentacji wygłoszonych 19 marca 2022 r. na konferencji pt. "Błotniak łąkowy - ochrona i badania"

  Rozwiń
 • Za nami kolejny sezon lęgowy bociana białego w Polsce. Pora więc na następną porcję informacji na temat działań podjętych przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" w ramach projektów czynnej ochrony tego gatunku.

  Rozwiń
 • Ptaki za miedzą

  Nasz kolega Maciek Cmoch napisał książkę o ptakach krajobrazu rolniczego (wydawnictwo Paśny Buriat). To nie tylko dawka wiedzy, ale też spora ilość zdjęć i osobistych refleksji oraz spostrzeżeń odnośnie zmian jakie na przestrzeni lat miały miejsce i wciąż się dzieją na polskiej wsi. W książce są też opisane nasze działania w ramach projektów ochrony błotniaka łąkowego, kulika wielkiego, pustułki i płomykówki.

   

  Rozwiń
 • Niepozorny skowronek

  Znaczna część młodszego pokolenia miłośników ptaków nie widziało nigdy tego osiadłego gatunku. Nic dziwnego – dzierlatka  – bo o niej mowa, zniknęła z większości terytorium Polski 20-40 lat temu.

  Rozwiń
 • OCHRONA PUSTUŁKI W ROKU 2020

  Sezon 2020 był kolejnym, w którym prowadziliśmy działania związane z czynną ochroną pustułki.

  Rozwiń
 • Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" w ramach czynnej ochrony bociana białego na Mazowszu, w ścisłej współpracy z Urzędami Miast i Gmin, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz właściwymi, ze względu na lokalizację, zakładami energetycznymi w  latach 2014- 2020 dokonało kompleksowego przeglądu bocianich gniazd na terenie wybranych mazowieckich gmin.

  Rozwiń
 • W dniach 6-8 marca w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie odbył się zjazd Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian". W sobotę (7 marca) przeprowadzono Walne Zebranie Członków Towarzystwa, podczas którego wybrano władze stowarzyszenia na kolejna kadencje (2020-2024).

  Rozwiń
 • Koalicja Rolnictwo dla Przyrody

  https://www.natura-international.org.pl/Przyrodnicze organizacje pozarządowe (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, WWF Polska oraz Natura International Polska) uzgodniły, że potrzebujemy silnego, wspólnego głosu w sprawie zrównoważonego rolnictwa – tak narodził się pomysł na Koalicję „Rolnictwo dla Przyrody”.

  Rozwiń
 • Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na zjazd oraz Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Zjazd odbędzie się w dniach 6-8 marca 2020 w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie (Dłużew 40, 05–332 Siennica). W sobotę 7 marca o godz. 10:15 odbędzie Walne Zebranie Członków, w czasie którego zostaną wybrane nowe władze (Zarząd i Komisja Rewizyjna) Towarzystwa na koleją, czteroletnią kadencje.

  Rozwiń