• pdf Regulamin MF EOG.pdf - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” dla projektu pt. „Realizacja Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
 • pdf Regulamin POIiŚ - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamówienie nr CKPS/2020/03

 

W dniu 21.09.2020 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:

 

WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY PLAKATOWYCH NA ROK 2021

 

Kod CPV: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

 

związane z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” oraz projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanych że środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 1. Zamówienie obejmuje dostawę na wskazany adres kalendarzy plakatowych na rok 2021 wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia na swój koszt dostarczyć przedmiot zamówienia na adres: Towarzystwo Przyrodniczego „Bocian”, ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa Dokładny termin dostawy (dzień, godzina) należy ustalić z przedstawicielem Towarzystwa.
 3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany najpóźniej do dnia 06.11.2020 r.

 

Oferty można składać do dnia: 30.09.2020 r

Zamówienie nr CKPS/2020/02

 

W dniu 15.04.2020 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


ZNACZNIKI NA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO I KULIKA WIELKIEGO


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” oraz POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

CPV: 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych

 

 1. Przedmiotem zamówienia są kolorowe znaczniki tj. obrączki na błotniaka łąkowego Circus pygargus oraz flagi na kulika wielkiego Numenius arquata.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
 • 1 000 obrączek na błotniaka łąkowego
 • 250 flag na kulika wielkiego

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do biura Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, mieszczącego się przy ul. Srebrna 16/9 w 00-810 Warszawa, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

Oferty można składać do dnia: 24.04.2020 r.

Zamówienie nr CKPS/2020/01

 

W dniu 03.04.2020 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


ZNACZNIKI NA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO I KULIKA WIELKIEGO


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” oraz POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

CPV: 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych

 

 1. Przedmiotem zamówienia są kolorowe znaczniki tj. obrączki na błotniaka łąkowego Circus pygargus oraz flagi na kulika wielkiego Numenius arquata.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
 • 1 000 obrączek na błotniaka łąkowego
 • 250 flag na kulika wielkiego

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do biura Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, mieszczącego się przy ul. Srebrna 16/9 w 00-810 Warszawa, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

Oferty można składać do dnia: 13.04.2020 r.

Zamówienie nr NA/2020/02

 

W dniu 27.02.2020 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


DOSTAWA POKARMU DLA KULIKÓW WIELKICH Z HODOWLI WOLIEROWEJ


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Kod CPV: 15710000-8 Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 375 kg (1 x 180 kg, 1 x 120 kg i 1 x 75 kg) pokarmu dla piskląt oraz młodych kulików wielkich z hodowli wolierowej. Pokarm jest pakowany w workach 10, 15 lub 20 kg.
2. Pływający pokarm hodowlany dla ptaków wodnych (w tym dla ptaków z rodziny bekasowate Scolopacidae) to mieszanka składająca się z ekstrudowanego granulatu zawierającego optymalne połączenie składników odżywczych, mineralnych i witamin o składzie:
- zawartość surowego białka w granulacie 35% (+-2%)
- zawartość tłuszczu w granulacie 5,5% (+- 0.5%)
- zawartość wapnia ok; 2%
- zawartość fosforu ok. 1%
- zawartość sodu ok. 1.2%
- zawiera witaminy A, D3, E i C wraz z biotyną
- zawiera sól morską i glony spiralne
- nie zawiera konserwantów

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia na swój koszt dostarczyć przedmiot zamówienia na adresy wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3. Wykaz adresów.

 

Oferty można składać do dnia: 09.03.2020 r.

Zamówienie nr NA/2020/01

 

W dniu 27.02.2020 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


DOSTAWA ŚWIERSZCZY DLA KULIKÓW WIELKICH Z HODOWLI WOLIEROWEJ


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Kod CPV: 98390000-3 Inne usługi


Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywych, średniej wielkości (1-1,5 cm) świerszczy bananowych Gryllodes sigillatus (stadium rozwoju subimago) z przeznaczeniem na pokarm dla kulików wielkich z hodowli wolierowej.


Świerszcze będą dostarczane na wskazane przez Zamawiającego adresy w pojemnikach, w terminie od 8 czerwca do 19 lipca 2020, w ilościach wskazanych w harmonogramie dostaw poniżej.

 

Oferty można składać do dnia: 09.03.2020 r.

Zamówienie nr CKPS/2019/01

 

W dniu 13.11.2019 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:

 

WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY PLAKATOWYCH NA ROK 2020

 

Kod CPV: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

 

związane z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I” oraz projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanych że środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 1. Zamówienie obejmuje dostawę na wskazany adres kalendarzy plakatowych na rok 2020 wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia na swój koszt dostarczyć przedmiot zamówienia na adres: Towarzystwo Przyrodniczego „Bocian”, ul. Srebrna 16 lok. 9, 00-810 Warszawa Dokładny termin dostawy (dzień, godzina) należy ustalić z przedstawicielem Towarzystwa.
 3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany najpóźniej do dnia 12.12.2019 r.

 

Oferty można składać do dnia: 22.11.2019 r

 

Zamówienie nr NA/2019/05

 

W dniu 16.10.2019 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń dla rolników, których tematem będzie ochrona kulika wielkiego oraz pakiet 4 „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” oraz pakiet 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

Zadanie będzie realizowane w dwóch ostojach kulika wielkiego na terenie województwa mazowieckiego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w zależności od miejsca wykonywania usługi:

Numer i nazwa części

Województwo

Liczba szkoleń (miejscowości)

Miejscowości, spośród których Wykonawca powinien przeprowadzić wymaganą ilość szkoleń.  

Część nr 1)

Dolina Dolnego Bugu

mazowieckie

5

Bojary, Jakubiki, Rytele Święckie, Wólka Dolna, Brzuza, Stare Budy, Udrzyn, Rażny, Zarzetka

Część nr 2)

Bagno Pulwy

mazowieckie

2

Rząśnik, Długosiodło, Sieczychy, Porządzie

 

Oferty można składać do dnia: 06.11.2019 r

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212074

 

Zamówienie nr NA/2019/04

 

W dniu 08.04.2019 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


OPIEKA WETERYNARYJA NAD HODOWLĄ WOLIEROWĄ KULIKA WIELKIEGO

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Kody CPV: 85200000-1 Usługi weterynaryjne

 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu opieki weterynaryjnej nad hodowlą wolierową kulika wielkiego Numenius arquata prowadzoną w trzech różnych lokalizacjach w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”.

2.Wykonanie usługi polega w szczególności na:

a) profilaktyce odchowu (przed wypuszczeniem piskląt kulika do woliery zewnętrznej):

- wykonanie w tym okresie 2 posiewów, jednego w pierwszym miesiącu od wyklucia piskląt i drugiego przed wypuszczeniem piskląt do woliery zewnętrznej.

- diagnostyka problemów z inkubacją

- diagnostyka sekcyjna

- ustalenie procedur z zakresu profilaktyki chorób i monitoringu stanu zdrowia

- na wezwanie obecność w trakcie przenoszenia ptaków do wolier oraz innych sytuacjach wiążących się z manipulacjami mogącymi zakończyć się urazem

b) profilaktyce odchowu w wolierach zewnętrznych:

- badanie parazytologiczne próbek zbiorczych

- diagnostyka bakteriologiczna  

- badanie bakteriologiczne próbki zbiorczej przed wypuszczeniem na wolność;

- pobieranie krwi (morfologia) od wybranej reprezentatywnej grypy ptaków w celu oznaczenia parametrów morfologicznych do późniejszego powiązania z przeżywalnością na wolności.

- diagnostyka sekcyjna (posiew, histopatologia, badanie cytologiczne)

- ustalenie procedur z zakresu profilaktyki chorób i monitoringu stanu zdrowia

- na wezwanie obecność w trakcie przenoszenia ptaków do wolier oraz innych sytuacjach wiążących się z manipulacjami mogącymi zakończyć się urazem

 

c) przeszkolenie 3 wykonawców:

- z zakresu procedur pierwszej pomocy

- bezpiecznego chwytania i obchodzenia się z ptakami

- profilaktyki chorób (m.in. procedur kwarantanny)

 

d) przeprowadzeniu co najmniej jednej kontroli hodowli kulika wielkiego „na miejscu” w czasie odchowu piskląt oraz jednej kontroli przy wypuszczaniu piskląt kulika do wolier lub przed wypuszczeniem młodych ptaków na wolność.

 

3.Prowadzenie usługi odbywać się będzie w latach 2019-2020 w miesiącach maj-sierpień przez okres ciągły trwający od momentu wyklucia pierwszych piskląt do wypuszczenia ostatnich młodych kulików wielkich na wolność.

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Usługa w zakresie realizacji zamówienia będzie świadczona w latach 2019-2020 w miesiącach maj-sierpień zgodnie z założeniami opisanymi w dziale II.

 

Oferty można składać do dnia: 19.04.2019 r, do godz. 11:00

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178278

Zamówienie nr NA/2019/03

 

W dniu 26.03.2019 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


DOSTAWA ŚWIERSZCZY DLA KULIKÓW WIELKICH Z HODOWLI WOLIEROWEJ


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Kod CPV: 98390000-3 Inne usługi


Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywych, średniej wielkości (1-1,5 cm) świerszczy bananowych Gryllodes sigillatus (stadium rozwoju subimago) z przeznaczeniem na pokarm dla kulików wielkich z hodowli wolierowej.


Świerszcze będą dostarczane na wskazane przez Zamawiającego adresy w pojemnikach, w terminie od 10 czerwca do 21 lipca 2019, w ilościach wskazanych w harmonogramie dostaw poniżej.

 

Oferty można składać do dnia: 05.04.2019 r.

Zamówienie nr NA/2019/02

 

W dniu 25.03.2019 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


DOSTAWA POKARMU DLA KULIKÓW WIELKICH Z HODOWLI WOLIEROWEJ


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Kod CPV: 15710000-8 Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 330 kg (1 x 150 kg, 1 x 105 kg i 1 x 75 kg) pokarmu dla piskląt oraz młodych kulików wielkich z hodowli wolierowej. Pokarm jest pakowany w workach 10, 15 lub 20 kg.
2. Pływający pokarm hodowlany dla ptaków wodnych (w tym dla ptaków z rodziny bekasowate Scolopacidae) to mieszanka składająca się z ekstrudowanego granulatu zawierającego optymalne połączenie składników odżywczych, mineralnych i witamin o składzie:
- zawartość surowego białka w granulacie 35% (+-2%)
- zawartość tłuszczu w granulacie 5,5% (+- 0.5%)
- zawartość wapnia ok; 2%
- zawartość fosforu ok. 1%
- zawartość sodu ok. 1.2%
- zawiera witaminy A, D3, E i C wraz z biotyną
- zawiera sól morską i glony spiralne
- nie zawiera konserwantów

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia na swój koszt dostarczyć przedmiot zamówienia na adresy wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3. Wykaz adresów.

 

Oferty można składać do dnia: 03.04.2019 r.

Zamówienie nr NA/2019/01

 

W dniu 22.03.2019 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:

 

DOSTAWA PIĘCIU ODCHOWALNIKÓW DLA PISKLĄT KULIKA WIELKIEGO


związanego z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II Opis przedmiotu zamówienia


Kod CPV: 16650000-6 Maszyny do hodowli drobiu


Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu odchowalników dla piskląt kulika wielkiego zgodnie ze specyfikacją zawartą w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.


III Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

Oferty można składać do dnia: 02.04.2019 r

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175132

Zamówienie nr NA/2018/07

 

W dniu 03.12.2018 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń dla rolników, których tematem będzie ochrona kulika wielkiego oraz pakiet 4 „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” oraz pakiet 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

 

Oferty można składać do dnia: 17.12.2018 r

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153190

Zamówienie nr NA/2018/06

 

W dniu 03.12.2018 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


PRZEPROWADZENIE PRELEKCJI POŚWIĘCONYCH OCHRONIE KULIKA WIELKIEGO


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu łącznie 25 prelekcji dla uczniów szkół, których tematem będzie ochrona kulika wielkiego oraz innych gatunków ptaków siewkowych (czajka, rycyk, krwawodziób, bekas kszyk). Każda prelekcja będzie trwała jedną godzinę lekcyjną.

 

Oferty można składać do dnia: 17.12.2018 r

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153156

Zamówienie nr NA/2018/05

 

W dniu 13.09.2018 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu łącznie 25 szkoleń dla rolników, których tematem będzie ochrona kulika wielkiego oraz pakiet 4 „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” oraz pakiet 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

 

Oferty można składać do dnia: 28.09.2018 r

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136926

Zamówienie nr NA/2018/04

 

W dniu 16.04.2018 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


DOSTAWA ŚWIERSZCZY DLA KULIKÓW WIELKICH Z HODOWLI WOLIEROWEJ


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Oferty można składać do dnia: 27.04.2018 r.

Zamówienie nr NA/2018/03

 

W dniu 23.02.2018 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


DOSTAWA POKRMU DLA KULIKÓW WIELKICH Z HODOWLI WOLIEROWEJ


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Oferty można składać do dnia: 08.03.2018 r.

 

Zamówienie nr NA/2018/02

 

W dniu 18.01.2018 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


DOSTAWA SPRZĘTU DO INKUBACJI JAJ KULIKA WIELKIEGO


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia


Kod CPV: 16651000-3 Inkubatory i wylęgarki drobiu


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do inkubacji jaj kulika wielkiego Numenius arquata zgodnie ze specyfikacją zawartą w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:


Część nr 1) Inkubatory - 2 sztuki
Część nr 2) Zestawy awaryjnego zasilania - 2 sztuki

 

Oferty można składać do dnia: 29.01.2018 r

Zamówienie nr NA/2018/01

 

W dniu 16.01.2018 r., Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zamówienia:


DOSTAWA DATA LOGGERÓW TEMPERATUROWYCH WRAZ Z CZYTNIKAMI


związanego z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Oferty można składać do dnia: 26.01.2018 r