Strategia Ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej


Format: 16,5x24,0 cm

160 kolorowych zdjeć

Objętość: 386 stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI
 1. Stańczykowska-Piotrowska A. – Wstęp – str. 7
 2. Dombrowski A., Kot H. – Geneza strategii ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej – str. 11

 

OCHRONA OBSZARÓW WAŻNYCH DLA ZACHOWANIA FAUNY NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ

 • Ronikier-Dolańska A., Rewucki M. – Ekologiczny system obszarów chronionych województwa mazowieckiego – str. 21
 • Olech B., Owadowska E. Ochrona fauny w Kampinoskim Parku Narodowym – str. 41
 • Kot H., Starczewski C. – Nadbużańska Strefa Ekologiczna – str. 55
 • Dombrowski A., Chmielewski S. – Unikatowe walory awifauny lęgowej doliny dolnego Bugu – zagrożenia i postulaty ochrony – str. 73
 • Kot H., Dombrowski A., Kuczborski R., Mitrus C. – Waloryzacja awifaunistyczna Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu – str. 93
 • Bukacińska M., Bukaciński D. – Zagrożenia ptaków gniazdujących na Wiśle środkowej – str. 117
 • Kasprzykowski Z., Dmoch A. – Zagrożenia i stan ochrony awifauny doliny dolnej Narwi – str. 129]Kasprzykowski Z. – Walory ornitologiczne doliny środkowej i dolnej Omulwi – str. 139
 • Królak E., Korycińska M. – Wybrane grupy makrobezkręgowców rzeki Liwiec i jej dopływów – str. 147
 • Jurkiewicz-Karnkowska E. – Zbiornik Zegrzyński jako jeden z ważniejszych obszarów dla ochrony różnorodności biologicznej na Mazowszu – str. 161
 • Chmielewski S., Tabor J. – Koncepcja ochrony awifauny Zbiornika Sulejowskiego z uwzględnieniem wymogów jego eksploatacji – str. 171
 • Chylarecki P. – Problemy ochrony awifauny rzecznej na przykładzie rezerwatu Wydma Mołożewska – str. 187
 • Kołodziejczyk A. – Rezerwat krajobrazowy Jeziorko Czerniakowskie – str. 201

 

OCHRONA KRĘGOWCÓW I WYBRANYCH GRUP BEZKRĘGOWCÓW
 • Kowalski M., Lesiński G. – Ssaki Mammalia – zagrożenia i ochrona – str. 219
 • Dombrowski A. – Strategia ochrony ptaków Aves na Mazowszu – str. 231
 • Olejniczak I., Boniecki P. – Ochrona płazów Amphibia i gadów Reptilia na Mazowszu – str. 259
 • Przybylski M., Zięba G., Marszał L. – Zagrożenia i ochrona ryb Pisces i minogów Cyclostomata na Mazowszu – str. 267
 • Strużyński W. – Raki w wodach Niziny Mazowieckiej – str. 283
 • Stańska M. – Pająki Aranea Niziny Mazowieckiej – stan wiedzy, zagrożenia i formy ochrony – str. 295
 • Łupiński D., Rzępała M. – Motyle dzienne Rhopalocera – zagrożenia i metody ochrony – str. 307
PROGRAMY OCHRONY GATUNKÓW ZAGROŻONYCH
 • Dombrowski A. – Kulon Burhinus oedicnemus (L.) – str. 319
 • Górski A. – Kraska Coracias garrulus L. – str. 327
 • Kasprzykowski Z. – Cietrzew Tetrao tetrix (L.)- str. 33
 • Kot H. – Bocian czarny Ciconia nigra (L.) na Nizinie Mazowieckiej w latach 1995-1996 – str. 345
 • Rzępała M., Kaługa I., Połutrenko G., Sokólska-Połutrenko M. – Bocian biały Ciconia ciconia (L.) na Nizinie Mazowieckiej – zagrożenia i czynna ochrona – str. 359
 • Goławski A. – Program ochrony płomykówki Tyto alba (Scop.) na Mazowszu – str. 371
 • Romanowski J. – Wydra Lutra lutra (L.)- str. 379
Książka została wydana dzięki pomocy niżej wymienionych instytucji:
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 3. Wydział Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 4. Ministerstwo Środowiska
 5. Urząd Miasta Siedlce
 6. Dyrekcja Parku Krajobrazowego “Podlaski Przełom Bugu”
 7. Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 8. Nadleśnictwo Garwolin
 9. Nadleśnictwo Ostrołęka
 10. Nadleśnictwo Łochów