Zapytania ofertowe

CZYNNA OCHRONA GNIAZD BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

W dniu 25.03.2015 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


Czynną ochronę gniazd błotniaka łąkowego


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dn. 07.04.2015

DZIAŁANIA EDUKACYJNE NT. RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

 

W dniu 23.02.2015 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zwane dalej zamawiającym, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

 

Działania edukacyjne nt. różnorodności biologicznej terenów rolniczych 

 

Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 


Termin składania ofert do dnia 02.03.2015 r., godz. 12.00

WYKONANIE 20 PLANSZ WYSTAWOWYCH ORAZ SKRZYNI DO ICH TRANSPORTU

 

W dniu 23.02.2015 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


Wykonanie 20 plansz wystawowych oraz skrzyni do ich transportu


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dnia 2 marca 2015 r.

ZAKUP 10 LOGGERÓW GSP-UHF NA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO ORAZ 10 ZESTAWÓW DO MONTAŻU LOGGERA TELEMETRYCZNEGO

 

W dniu 23.02.2015 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


zakup 10 loggerów GPS-UHF na błotniaka łąkowego oraz 10 zestawów do montażu loggera telemetrycznego


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dnia 2 marca 2015 r.

DOSTAWA 20 ZESTAWÓW FOTOPUŁAPEK Z AKCESORIAMI

 

W dniu 23.03.2015 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zadania:


Dostawa 20 zestawów fotopułapek z akcesoriami


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 pn.: „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dnia. 2 marca 2015 r.

W dniu 02.02.2015 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zwane dalej zamawiającym, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

Wykonanie i dostawa bluz promocyjnych z nadrukiem

Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


Termin składania ofert do dnia 09.02.2015 r., godz. 15.00

WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

 

W dniu 11.12.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zwane dalej zamawiającym, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

 

WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (BANERY , ROLL UP)

 


Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 


Termin składania ofert do dnia 18.12.2014 r., godz. 13.00

ZAKUP 2 LOGGERÓW GPS/GSM-UHF NA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO WRAZ Z ROCZNYM ABONAMENTEM GSM ORAZ DWÓCH ZESTAWÓW DO MONTAŻU LOGGERA TELEMETRYCZNEGO

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:

 


Zakup 2 loggerów GPS/GSM-UHF na błotniaka łąkowego wraz z rocznym abonamentem GSM
oraz 2 zestawów do montażu loggera telemetrycznego

 


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dnia 10.12.2014 r.

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE KONFERENCJI

 

W dniu 24.09.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


Tłumaczenie symultaniczne konferencji


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dnia 03.10.2014 r.

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE KONFERENCJI - UNIEWAŻNIONE

 

W dniu 22.09.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


Tłumaczenie symultaniczne konferencji


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Składanie ofert do dnia 01.10.2014 r.

INTERAKTYWNE APLIKACJE INTERNETOWE

 

W dniu 11.09.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zwane dalej zamawiającym, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

 

Dostarczenie narzędzi umożliwiających tworzenie trzech typów interaktywnych aplikacji internetowych 

 


Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 


Termin składania ofert do dnia 19.09.2014 r., godz. 12.00

ZAPEWNIENIE MIEJSCA NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI

 

W dniu 08.09.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


Zapewnienie miejsca na organizację konferencji


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Składanie ofert do dnia 15.09.2014 r.

INTERAKTYWNE APLIKACJE INTERNETOWE - unieważnione

W dniu 01.09.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zwane dalej zamawiającym, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

Dostarczenie narzędzi umożliwiających tworzenie trzech typów interaktywnych aplikacji internetowych 


Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


Termin składania ofert do dnia 08.09.2014 r.

ZAKWATEROWANIE WOLONTARIUSZY W SIEDLCACH

W dniu 13.06.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


Zakwaterowanie wolontariuszy w Siedlcach


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Składanie ofert do dnia 23.06.2014 r.

ZAKWATEROWANIE WOLONTARIUSZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

W dniu 13.06.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


Zakwaterowanie wolontariuszy w Białej Podlaskiej


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Składanie ofert do dnia 23.06.2014 r.

ZAKUP ZDJĘCIA

W dniu 13.06.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zwane dalej zamawiającym, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:


Zakup zdjęcia


Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


Termin składania ofert do dnia 20.06.2014 r.

ZAKUP ZDJĘĆ

 

W dniu 28.05.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zwane dalej zamawiającym, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:


Zakup zdjęć


Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


Termin składania ofert do dnia 09.06.2014 r.

OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU


W dniu 20.05.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zwane dalej zamawiającym, na podstawie „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:


Obsługa prawna projektu


Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


Termin składania ofert do dnia 28.05.2014 r.

DOSTAWA AKUMULATORÓW 12 V 12 AH ORAZ ŁADOWAREK DO AKUMULATORÓW 12 V

 

W dniu 28.04.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


Dostawa akumulatorów 12V 12 Ah oraz ładowarek do akumulatorów 12V


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dnia: 07.05.2014 r.

REALIZACJA FILMU PRZYRODNICZEGO WEDŁUG WŁASNEGO SCENARIUSZA

W dniu 26.04.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zwane dalej zamawiającym, na podstawie „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

 

Realizacja filmu przyrodniczego według własnego scenariusza

 

Zadanie jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Termin składania ofert do dnia 08.05.2014 r.

DOSTAWA CZTERECH ZESTAWÓW FOTOPUŁAPEK Z AKCESORIAMI

 

W dniu 15.04.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zadania:

 

Dostawa czterech zestawów fotopułapek z akcesoriami

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 pn.: „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dnia 23.04.2014 r.

INWENTARYZACJA KULIKA WIELKIEGO W OSTOI BIEBRZAŃSKIEJ I NA LUBELSZCZYŹNIE

 

W dniu 26.03.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zadania:

 

Inwentaryzacja kulika wielkiego w Ostoi Biebrzańskiej i na Lubelszczyźnie

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 pn.: „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Termin składania ofert do dnia 03.04.2014 r.

DOSTAWA TRZECH ZESTAWÓW AWARYJNEGO ZASILANIA

 

W dniu 24.03.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zadania:

 

Dostawa trzech zestawów awaryjnego zasilania

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 pn.: „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Termin składania ofert do dnia 28.03.2014 r.

ZAKUP 5 LOGGERÓW GPS/GSM-UHF NA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO WRAZ Z ROCZNYM ABONAMENTEM GSM ORAZ TAŚMY TEFLONOWEJ DO TELEMETRII

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:


zakup 5 loggerów GPS/GSM-UHF na błotniaka łąkowego wraz z rocznym abonamentem GSM
oraz taśmy teflonowej do telemetrii


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składanie ofert do dnia 25.03.2014 do godz. 12:00

DOSTAWA CZTERECH ZESTAWÓW FOTOPUŁAPEK Z AKCESORIAMI

 

W dniu 12.03.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zadania:

 

Dostawa czterech zestawów fotopułapek z akcesoriami

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 pn.: „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Termin składania ofert do dnia 19.03.2014 r.

USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI KONSULTANTA NAUKOWEGO PROJEKTU

 

W dniu 09.03.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zadania:

 

Usługa pełnienia funkcji konsultanta naukowego projektu

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 pn.: „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Termin składania ofert do dnia 14.03.2014 r.

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I AKCESORIAMI

 

W dniu 27.02.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zadania:


Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 pn.: „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dnia 07.03.2014 r.

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I AKCESORIAMI

 

W dniu 11.02.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zadania:


Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami


Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 pn.: „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dnia 18.02.2014 r.

OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU "OCHRONA KULIKA WIELKIEGO W KLUCZOWYCH OSTOJACH GATUNKU W POLSCE"

 

W dniu 31.01.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

obsługę prawną projektu

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dnia 7 lutego 2014 r.

DRUK PLAKATÓW

 

W dniu 11.12.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

Druk plakatów

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dn. 18.12.2013 r.

ZAKWATEROWANIE WOLONTARIUSZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

W dniu 10.07.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

Zakwaterowanie wolontariuszy w Białej Podlaskiej

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dn. 18.07.2013 r.

ZAKWATEROWANIE WOLONTARIUSZY W SIEDLCACH

 

W dniu 10.07.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

Zakwaterowanie wolontariuszy w Siedlcach

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dn. 18.07.2013 r.

WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH O KULIKU WIELKIM

 

W dniu 11.04.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych o kuliku wielkim

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dn. 19.04.2013 r.

ZAKUP 10 LOGGERÓW GPS-UHF NA BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO  ORAZ STACJI ODBIORCZEJ Z ANTENĄ KIERUNKOWĄ I TAŚMY TEFLONOWEJ DO TELEMETRII

 

W dniu 05.04.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

zakup 10 loggerów GPS-UHF na błotniaka łąkowego oraz stacji odbiorczej z anteną kierunkową i taśmy teflonowej do telemetrii

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dn. 15.04.2013 r.

SKŁAD I DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH O KULIKU WIELKIM

 

W dniu 12.03.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

Skład i druk materiałów informacyjno – promocyjnych o kuliku wielkim

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dn. 20.03.2013 r.

ZAKUP LUSTRZANKI CYFROWEJ I TELEOBIEKTYWU 

 

W dniu 11.03.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

ZAKUP LUSTRZANKI CYFROWEJ I TELEOBIEKTYWU

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dn. 22.03.2013 r.

ZAKUP SIATKI DO GRODZENIA GNIAZD

 

W dniu 11.03.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

ZAKUP SIATKI DO GRODZENIA GNIAZD

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin składania ofert do dn. 19.03.2013 r.

DOSTAWA SPRZĘTU DO OCHRONY KULIKA WIELKIEGO

 

W dniu 21.02.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

dostawę sprzętu do ochrony lęgów kulika wielkiego

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU

 

W dniu 30.01.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYKONANIE MAP 

 

W dniu 18.02.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

WYKONANIE MAP

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYKONANIE RYSUNKÓW BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO

 

W dniu 11.02.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

WYKONANIE RYSUNKÓW

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAKUP ZDJĘĆ O TEMATYCE "BŁOTNIAK ŁĄKOWY"

 

W dniu 11.02.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

ZAKUP ZDJĘĆ

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYKONANIE RYSUNKÓW

 

W dniu 30.01.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

WYKONANIE RYSUNKÓW

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYKONANIE MAP

 

W dniu 30.01.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

WYKONANIE MAP

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAKUP ZDJĘĆ O TEMATYCE "KULIK WIELKI"

 

W dniu 24.01.2013 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:  

 

ZAKUP ZDJĘĆ

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”,zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOSTAWA TRZECH INKUBATORÓW DO WYLĘGU JAJ WRAZ Z KOMPLETEM SZUFLAD LĘGOWYCH I KLUJNIKOWYCH

 

W dniu 12.03.2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na realizację zadania:

 

Dostawa trzech inkubatorów do wylęgu jaj wraz z kompletem szuflad lęgowych i klujnikowych

 

Zadanie jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 pn.: „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Termin składania ofert do dnia 19.03.2014 r.