50 tys. obserwacji w Polskiej Kartotece Przyrodniczej!

50 tys. obserwacji w Polskiej Kartotece Przyrodniczej!

W dniu 22 lipca 2012 przekroczona została liczba 50.000 wpisanych i zatwierdzonych obserwacji w Polskiej Kartotece Przyrodniczej. Część obserwacji dla zwykłych użytkowników nie jest widoczna (to obserwacje nie udostępnione dla ogółu przez niektóre osoby oraz stwierdzenia gatunków rzadkich).

Kartoteka została uruchomiona w roku 2007. Zarejestrowało się w niej do tej pory kilkuset użytkowników. Wielu z nich regularnie wpisuje swoje terenowe obserwacje. Największym powodzeniem cieszą się ptaki, które stanowią aż 87% wszystkich obserwacji. W dalszej kolejności wpisywane są stwierdzenia ssaków (6,7%), owadów (3,6%), płazów (1,3%), roślin (0,6%), gadów (0,6%). Pozostałe, tj. pająki, ryby, mięczaki i siedliska stanowią niespełna 0,2% wszystkich obserwacji. Najwięcej obserwacji zapisywanych jest w kartotece w czasie wiosennych migracji ptaków, tj. od marca do maja.

W tym roku ogólna liczba wszystkich wpisanych obserwacji w stosunku do roku ubiegłego za okres I-VII wzrosła niemal o 17%. Najczęstsze wpisy dotyczą pustułki, w związku z obserwacjami skrzynek lęgowych prowadzonymi w ramach programu ochrony tego gatunku przez TP „Bocian”. Kolejnymi ptakami, które znajdują się wśród pierwszych 10 gatunków najczęściej rejestrowanych w całym okresie funkcjonowania kartoteki, są: żuraw, czajka, jemiołuszka, bocian biały, błotniak łąkowy, krzyżówka, błotniak stawowy, łabędź niemy i bielik. W bieżącym roku lista ta obejmuje niemal te same gatunki. Różnica jest tylko taka, że nie ma na niej jemiołuszki a na ostatnim – 10 miejscu znalazł się derkacz.

Zaletą kartoteki jest to, że można tutaj wpisywać bardzo różnorodne obserwacje przyrodnicze w prosty sposób, na dodatek z każdego miejsca w Polsce. Informacje tu zgromadzone mogą posłużyć do wzbogacenia opracowań regionalnych i ogólnopolskich, nie tylko obejmujących ptaki, ale również inne grupy zwierząt, choćby Atlas Ssaków Polski.

Medium działa obecnie pod patronatem trzech organizacji, tj. Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W obecnym letnim okresie wiele osób przebywa na wakacjach i urlopach. Zachęcamy w czasie pobytu w różnych miejscach do rejestrowania nie tylko ptaków, ale również owadów (np. ważek, motyli) i innych zwierząt. Warto fotografować różne gatunki bezkręgowców, co niewątpliwie ułatwi ich identyfikację. Pomocne przy oznaczaniu mogą być strony:

www.wazki.pl - ważki Polski;

www.lepidoptera.pl – motyle Europy;

www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/news.htm – chrząszcze Polski

Regulamin funkcjonowania kartoteki znajduje się tutaj: http://kartoteka-przyrodnicza.pl/regulamin

ZAPRASZAM!

Mirosław Rzępała


Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 3

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja