Adres: Ul. Wojdyńska 21

Numer gniazda: Warszawa 8
Adres: Ul. Wojdyńska 21
Współrzędne geograficzne N: 52o 21.156' E: 021o 04.334'
Umiejscowienie i stan gniazda: Gniazdo na czynnym słupie, na platformie, na wys. ok. 6 m. Wys. gniazda ok. 0,5 m. Istnieje tu już od wielu lat.
Otoczenie: W pobliżu gniazda znajdują się druty niskiego napięcia i drzewa. Nieco dalej liczne zadrzewienia, zagajniki i las. Dalej znajdują się wykaszane łąki. W korytarzu otwartej przestrzeni prowadzącym od gniazda do dość dużych łąk powstało kilka nowych posesji.
Zagrożenia: Niewielki wzrost presji urbanizacyjnej. W pobliżu powstaje kilka nowych domów jednorodzinnych. Perspektywicznie istnieje groźba zaniechania gospodarowania na pobliskich łąkach i w dalszej kolejności ich zarastanie.
Uwagi: Gniazdo istnieje od ok. 15 lat. Pobliskie łąki bezpośrednio sąsiadują z rezerwatem Łęgi Czarnej Strugi wpisanym na rządową listę obszarów Natura 2000 na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Daje to argument do uchronienia tych łąk przed planami zabudowy, ponieważ stanowią bufor terenu objętego szczególną ochroną.
Historia gniazda:

Rok 2012: Na wiosnę pojawiła się para ptaków.

Rok 2011: Nie zajęte.

Rok 2010: Nie zajęte. 

Rok 2009: Nie zajęte.

Rok 2008: Gniazdo nie zajęte.

Rok 2007: Ptaki pojawiły się lecz nie przystąpiły do lęgów. Miała nawet miejsce bitwa pomiędzy trzema ptakami.

Rok 2006: Para odchowała szczęśliwie młode, jednak ich liczby nie udało się ustalić. Doszło do bitwy z innymi bocianami.

Rok 2005: Para odchowała szczęśliwie młode, jednak ich liczby nie udało się ustalić.

Rok 2004: Para odchowała szczęśliwie 2 młode.

Rok 1996: Para odchowała szczęśliwie 2 młode.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 3

Dodaj komentarz
musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja