Bocian - ptak łączący narody- film dla każdego

Prace nad produkcją materiału zdjęciowego trwały prawie dwa lata.
Były one prowadzone w różnych częściach województwa mazowieckiego. Nie zawsze udawało się zrealizować zaplanowane ujęcia, ale po wielu godzinach w terenie i w studio powstał film.
Nakręcono materiał zdjęciowy, zgrano komentarz oraz przetłumaczono całość na języki partnerów oraz na język angielski.

Za realizację całości filmu odpowiadał Marcin Krzyżański, który jest autorem cyklu programowego "Sto tysięcy bocianów" oraz naszego wcześniej wydanego filmu o ochronie błotniaka łąkowego i badaniach prowadzonych na tym gatunku.
Film pokazuje najważniejsze elementy programu ochrony bociana białego prowadzonego od roku 1999 na terenie województwa mazowieckiego. Zaprezentowane są w nim m.in. praktyczne sposoby zabezpieczania zagrożonych gniazd zlokalizowanych na drzewach, czynnych słupach energetycznych oraz na budynkach.
Ważnym elementem jest prezentacja metod ochrony bocianów ginących na urządzeniach energetycznych (rozłączniki i stacje transformatorowe). Tylko na terenie województwa mazowieckiego na wymienionych urządzeniach ginie rocznie do 550 bocianów białych. Są to głównie niedoświadczone młode ptaki, które ponoszą śmierć podczas jesiennych sejmików, przed odlotem do Afryki.

Oprócz metod ochrony gniazd bocianich, zaprezentowana jest również działalność interwencyjna związana z ratowaniem ptaków kontuzjowanych.  Każdego roku członkowie Towarzystwa interweniują w terenie ratując około 30-40 bocianów odnoszących różnego rodzaju kontuzje. Do najczęstszych wypadków należą porażenia prądem oraz złamania nóg lub skrzydeł.
Film nawiązuje także do działań związanych z ochroną najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, w tym terenów otwartych, na których bocian zdobywa pokarm.
Ważnym elementem wydawnictwa są także pokazane działania edukacyjne prowadzone przez Towarzystwo. Należą do nich, m.in. organizowany corocznie (już od 7 lat) rajd rowerowy "Szlakiem bocianich gniazd" oraz współpraca międzynarodowa. Od roku 2004 "Bocian"  współpracuje z przyrodnikami i energetykami z Ukrainy, a od roku 2009 także z Białorusi. We wszystkich trzech  krajach partnerskich projektu gnieździ się łącznie około 100 tysięcy par bociana białego, co powoduje, że spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność za ochronę tego gatunku w skali światowej.

Materiał zdjęciowy jest opatrzony zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy komentarzem, a całość ilustrują odpowiednio dobrane zdjęcia z terenu. Czas trwania filmu - 40 minut.
Film został wydany w czterech wersjach językowych (polskim, ukraińskim, białoruskim i angielskim), tak by można było go szeroko dystrybuować i mógł trafić do osób zainteresowanych w kraju i za granicą.
Został rozesłany do różnych instytucji, m.in. do służb ochrony przyrody, energetyków, szkół, urzędów gminnych, starostw powiatowych we wszystkich krajach partnerskich.
Partnerami projektu ochrony bociana są organizacje pozarządowe z Ukrainy i Białorusi - Zachodnioukraińskie Towarzystwo Ornitologiczne oraz Brzeski Obwodowy Odział Towarzystwa "Ochrona Ptaków Ojczyzny".
Film został wyprodukowany w ramach projektu "Przyrodnicy oraz służby energetyczne Polski, Ukrainy i Białorusi na rzecz ochrony bociana białego" finansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.
                                      
 

  Ireneusz Kaługa


Ocena: 12 głosów Aktualna ocena: 4

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja