Co słychać u naszych płomykówek...

W czerwcu i lipcu młode płomykówki z pierwszego lęgu opuszczają gniazda, m.in. zlokalizowane w naszych budkach. Przez okres kilku tygodni opiekują się nimi rodzice. W tym właśnie okresie powstały kolejne ujęcia do filmu edukacyjnego o ochronie tego gatunku, który ma zostać wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Jest on realizowany w ramach projektu „Edukacja wybranych grup społecznych skuteczną metodą ochrony sowy płomykówki” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najwięcej ujęć, przy wykorzystaniu światła podczerwieni, powstało przy jednym z gniazd na terenie powiatu węgrowskiego. Udało się nakręcić ciekawe sceny z życia tych sów; wzajemne relacje pomiędzy rodzicami a młodymi, karmienie itp.

W filmie ponadto pokazane zostaną takie sceny, jak: montaż skrzynki lęgowej z zabezpieczeniem antydrapieżniczym, zbieranie wypluwek (niestrawionych części pokarmu) jako materiału badawczego, dzięki któremu określać można skład pokarmu płomykówki; przedstawienie środowisk, w których te sowy zakładają gniazda; prowadzenie nocnych wabień w celu wykrycia stanowisk gatunku; historia całego lęgu pokazująca kolejne jego etapy (kopulacja, składanie jaj, wysiadywanie, klucie piskląt, różne fazy rozwojowe piskląt).

Istotnym elementem projektu jest edukowanie społeczeństwa różnymi metodami. W maju i czerwcu, w Katolickim Radiu Podlasie wyemitowano kilkukrotnie wywiad z przedstawicielem TP „Bocian” nt. płomykówki – jej zagrożeń i ochrony. W tym samym okresie do kilkudziesięciu seminariów duchownych, wszystkich kurii diecezjalnych i około 500 parafii w kilku diecezjach środkowo-wschodniej Polski dotarły foldery przedstawiające naszą bohaterkę. Nasze wydawnictwo trafiło nie tylko do duchownych, ale również do wszystkich regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, 20 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, wielu szkół i innych zainteresowanych ochroną sów. Łącznie wysłaliśmy i przekazaliśmy w ostatnich miesiącach około 13.000 szt. wydawnictwa.  Pozostała część nakładu folderu będzie dystrybuowana w zależności od potrzeb również w przyszłości, aż do jego wyczerpania.

Już niebawem zakończy się lato, a wraz z jego schyłkiem rozpoczniemy kolejny etap działalności w ramach wyżej wspomnianego projektu, a mianowicie spotkania w szkołach oraz w wybranych seminariach duchownych. Będą one miały na celu bezpośrednią edukację dotyczącą grup społecznych mających duży wpływ na ochronę gatunku.

Mirosław Rzępała


Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 1

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja