NATURALIA – nowe czasopismo przyrodnicze

Za stroną Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody informujemy o utworzeniu nowego ogólnopolskiego czasopisma przyrodniczego pod nazwą „Naturalia”. Głównym celem periodyku jest propagowanie wiedzy z zakresu botaniki, zoologii i mikologii.

Czasopismo „Naturalia” jest rocznikiem, w którym mogą być opublikowane oryginalne wyniki badań naukowych dotyczące szeroko pojętej ekologii i sozologii, w tym prace o charakterze metodologicznym, notatki, informacje z konferencji i sympozjów naukowych oraz sprawozdania z badań. Materiały o charakterze monograficznym mogą być opublikowane w postaci odrębnego zeszytu (suplementu). Każda z nadesłanych prac podlega recenzji przez 2 recenzentów – specjalistów z danej dziedziny. Artykuły drukowane są w języku polskim ze streszczeniem w języku angielskim.

Publikowanie jest bezpłatne. Każdy zeszyt ukazuje się drukiem w nakładzie 500 egz. Dodatkowo jest ogólnodostępny w postaci zbioru plików *.PDF, zamieszczanych na stronie czasopisma.

Wydawcy zapraszają do nadsyłania prac do pierwszego zeszytu za 2012 r.!

W skład Redakcji wchodzą: Piotr Wilniewczyc (Redaktor naczelny), Bartosz Piwowarski (Zastępca redaktora naczelnego) oraz Ludwik Maksalon (Sekretarz). Zespół redakcyjny tworzą: Maciej Bonk, Lech Buchholz, Krzysztof Dudzik, Mariusz Gwardjan, Janusz Łuszczyński i Alojzy Przemyski. Adres internetowy redakcji: naturalia@tbop.org.pl.

Więcej, w tym wskazówki dla autorów – na stronie internetowej TBOP.

Marek Kowalski


Ocena: 4 głosów Aktualna ocena: 3

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja