Plan zadań ochronnych Łąk Kazuńskich coraz bliżej

Dnia 18 września 2012 roku, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne dotyczące opracowania planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Łąki Kazuńskie”. Przybyło niestety tylko kilkanaście osób - brakowało przede wszystkim właścicieli działek na Łąkach oraz władz gminy Czosnów, na terenie której Łąki się znajdują.

Występujące na Łąkach siedliska naturowe omówił Michał Falkowski. Występują tam trzy – starorzecza, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Te pierwsze mają się dobrze, dwa starorzecza (jez. Górne i Dolne) są w bardzo dobrym stanie, zaś w Jez. Zgniłym sukcesja jest silnie zaawansowana. Nie świadczy  to źle o tym starorzeczu, jednak unijne wskaźniki patrzą na to nieprzychylnie. Zagrożone obecnie nie są – przyszłe niebezpieczeństwa to możliwe wpuszczenie tam ryb roślinożernych (amur, tołpygi) lub silnego wzrostu liczebności karpia (który, jako szukający pokarmu na dnie, może silnie wzburzyć osady denne.

Z łąkami jest gorzej. Łąki trzęślicowe występują tylko na południu obszaru i są w bardzo złym stanie, zaś łąki świeże są w lepszym stanie i występują na całym terenie. Jednak oba typy łąk są zagrożone przez brak koszenia. Pojawiają się tam gatunki niewłaściwe dla tych środowisk (pokrzywy, osty), także obce (np. śmiałek darniowy czy nawłoć kanadyjska). Pod trawami zalega wojłok, czyli warstwa siana sprzed wielu lat, które nie zostało zebrane, albo nawet nie było skoszone. Jest on przeszkodą dla wielu gatunków roślin, które nie mogą się przezeń przebić.

Jak temu zaradzić? Tylko przez koszenie i zgrabianie siana. Ten rok, po raz pierwszy od dawna, przyniósł wiele hektarów wykoszonych – nie tylko przez nas, ale i przez prywatnych właścicieli. Cóż się stało? Ano w sąsiednich Cybulicach pojawił się odbiorca biomasy, dzięki czemu koszenie stało się bardziej opłacalne! Zobaczymy, jaki to da efekt do końca roku, ale już teraz widać, że będzie on spory!

Co dalej z planem? Zostaną sformułowane ostatnie zapisy, następnie będzie upubliczniony i po stosownym czasie zbierania uwag zakończony i przekazany do zatwierdzenia. Będziemy o tym informować.

Marek Kowalski


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja