Ptaki wodne w pobliżu mojej szkoły

W dniu 23.03.2011 r. odbyły się w Szkole Podstawowej w Neplach warsztaty terenowe, w ramach koła ekologicznego pt. "Obserwowanie ptaków przez lunetę". W zajęciach wzięło udział 18 uczniów z opiekunem Panią Zofią Kowaluk. Obserwowaliśmy ptaki wodne na rozlewiskach Krzny w pobliżu Starzynki i w ostoi ptasiej „Dolina Dolnego Bugu”. Widzieliśmy: gągoły, krzyżówki, gęś białoczelną, śmieszki, świstuny i łyski. Uczestnicy warsztatów poznali fascynujący świat ptaków wodnych w pobliżu wrót swojej szkoły. Mieszkając w tak uroczym zakątku, nie zwracali uwagi na kołujące nad ich głowami stada ptaków. Teraz dowiedzieli się, skąd skrzydlaci wędrowcy się pojawili i że ich pobyt na rozlewiskach jest tylko jednym z przystanków w dalekiej wędrówce na tereny lęgowisk.


Przygotowane na zajęcia specjalne formularze do wpisywania ptaków zwróciły uwagę uczniów, na dane, które są ważne przy sporządzaniu notatek terenowych w trakcie obserwacji. Uczniowie dowiedzieli się też w jakim celu rachujemy ptaki i jak można wykorzystać później te obserwacje.


W trakcie zajęć omówiłem działalność Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Powiedziałem też o projekcie „Bliżej natury” organizowanym przez OTOP i związanej z tym akcji edukacyjno medialnej dotyczącej ostoi ptasiej „Dolina Dolnego Bugu”.   Ogłosiłem konkurs plastyczny „PTAKI WODNE W POBLIŻU MOJEJ SZKOŁY”. Uczniowie będą rysować ptaki wodne, które obserwowali przez lornetki i lunetę.


Najciekawsze prace będą nagrodzone. Nagrodami w konkursie plastycznym będą kalendarze ścienne z wizerunkiem błotniaka łąkowego przekazane przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian..  

 

Jarosław Mydlak
 


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja