Sowy Siedlec

Sowy, ze względu na swój skryty tryb życia, należą do ptaków o słabo poznanym rozmieszczeniu. Szczegółowe badania terenowe w formie stymulacji głosowej i nasłuchów dają dopiero obraz ich występowania na danym obszarze.

 

Ze względu na to, że w Siedlcach działa wielu doświadczonych ornitologów zarówno z siedleckiej uczelni, jak i z Towarzystwa Przyrodniczego ,,Bocian”, znane są już stwierdzenia niektórych gatunków związanych z siedzibami ludzkimi. Na przestrzeni kilkunastu lat notowane były: pójdźki, płomykówki, i uszatki. Sztandarowym wręcz przykładem sowy Siedlec jest puszczyk występujący od lat na terenie miejskiego parku. Wszystkie te stwierdzenia miały jednak charakter przypadkowy. Nie były prowadzone systematyczne badania mające na celu równoczesne wykrycie wszystkich stanowisk wspomnianych gatunków z terenu miasta.

 

Grupa członków TP ,,Bocian” oraz osób ze Studenckiego Naukowego Koła Przyrodników w składzie: Przemysław Obłoza, Tomasz Nowacki, Martyna Pasik, Sonia Sebkova, Michał Dziedzic, Marcin Stępień, Ireneusz Kaługa i ja niżej podpisany, postanowiła zmierzyć się trudnym tematem, jakim są ptaki nocne – sowy i postanowiła podejść do tematu metodycznie obejmując kontrolą całe miasto w granicach administracyjnych. Siedlce zostały podzielone na 5 sektorów. Za każdy z nich odpowiedzialna jest inna osoba spośród ww.

 

Wstępne stymulacje i nasłuchy zostały wykonane już w końcu lutego. W marcu przeprowadzono dwie regularne kontrole wszystkich powierzchni i kilka dodatkowych nasłuchów. Mimo, że badania jeszcze trwają, są już pierwsze wyniki. Potwierdzono występowanie sów na kilku stanowiskach i jednocześnie wykryto nowe stanowiska tych pięknych i ciekawych ptaków.

 

Szczegółowe wyniki będą szerzej zaprezentowane po zakończeniu prac terenowych i opracowaniu map zawierających naniesione stanowiska. Gatunki, których dotyczą te badania to: pójdźka, płomykówka, uszatka i puszczyk. Niezwykle ważne jest wykrycie stanowisk zwłaszcza dla tych dwóch pierwszych gatunków – pójdźki i płomykówki. Są to rzadkie sowy, które tracą potencjalne i faktyczne miejsca lęgowe poprzez remonty i termomodernizacje budynków. Dlatego rozpoznanie rozmieszczenia ich stanowisk jest bardzo ważne ze względu na aspekt ochroniarski.


Zachęcam do dzielenia się z grupą badawczą informacjami dotyczącymi siedleckich sów. Wszelkie stwierdzenia, nawet te sprzed lat, mogą okazać się bardzo cenne i przysłużyć się lepszemu poznaniu i ochronie tych ptaków.

 


Maciej Cmoch
Kontakt:  maciejcmoch@interia.pl


 


Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 5

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja