Stanowisko Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w sprawie zagospodarowania Stawów Siedleckich

Stanowisko Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w sprawie zagospodarowania Stawów Siedleckich

W dniu 20 marca 2012 roku Regionalna Rada Ochrony Przyrody działająca przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Warszawie zajęła stanowisko w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego Stawów Siedleckich, będących rezerwatem przyrody i wchodzących w skład dwu obszarów Natura 2000. O pomyśle Prezydenta Miasta Siedlce, dotyczącym zagospodarowania Stawów pisaliśmy wcześniej.

Rada krytycznie oceniła plany dostosowania Stawów do celów rekreacyjnych. Wskazano, że ich realizacja doprowadzi do zniszczenia roślinności szuwarowej, płoszenia ptaków w okresie lęgowym - czyli znaczącego pogorszenia stanu populacji gatunków i siedlisk wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Cieszymy się, bo stanowisko jest zbieżne z naszym stanowiskiem!

W załączeniu pełny tekst stanowiska. Zachęcamy do przeczytania!

Marek Kowalski

Warto przeczytać:

Stanowisko TP "Bocian" w sprawie planowanego zagospodarowania rezerwatu "Stawów Siedleckich"


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja