Więźniowie na rzecz ochrony przyrody

Już w kwietniu br. pomiędzy Zakładem Karnym w Siedlcach a Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” zostało podpisane porozumienie o współpracy. Dotyczy ono działań na rzecz ochrony przyrody i edukacji. Jak to możliwe? Otóż okazało się, że dzięki obopólnej przychylności można wiele zdziałać.

Do chwili obecnej zostały podjęte konkretne przedsięwzięcia związane z pomocą dla przyrody. Inicjatorem ze strony ZK był pan Leszek Borkowski, który czytając różne informacje na stronie Bociana zaproponował współpracę. Pierwsza myśl, to wykonanie skrzynek lęgowych dla ptaków. Po dyskusji ustalone zostały priorytety dotyczące tej współpracy. Najpierw TP „Bocian” sfinansował zakup wysuszonego drewna na wykonanie skrzynek. Dostarczone też zostały do ZK dwie fachowo wykonane przykładowe budki: dla jerzyka i dla sikor (typ A). W pierwszej kolejności skazani ZK wykonali 30 budek dla jerzyków.  Wykonane budki zostały poddane sprawdzeniu pod kątem ich jakości a tym samym przydatności dla ptaków. Po niewielkich poprawkach wybrano 24 najlepiej wykonane skrzynki i powieszono je na jednym z budynków Zakładu Karnego. O pomoc w montażu skrzynek zostali poproszeni siedleccy strażacy. W późniejszym czasie wykonane zostały jeszcze 22 skrzynki dla sikor, które zostaną przekazane osobom zainteresowanym ochroną skrzydlatych przyjaciół. W sumie w działaniach dotyczących wykonania skrzynek i ich montażu wzięło udział kilkunastu skazanych.

Należy podkreślić, że na budynkach Zakładu Karnego w Siedlcach znajduje się prawdopodobnie jedna z największych kolonii jerzyków w Siedlcach. Część budynków będzie wkrótce remontowana, więc zawieszenie skrzynek dla jerzyków jest jak najbardziej zasadne.

Po zawieszeniu skrzynek odbyło się też pierwsze spotkanie ze skazanymi w siedleckim więzieniu. Przedstawione zostały na nim, w formie prezentacji, podstawowe typy skrzynek lęgowych dla ptaków. Były nawet pytania od niektórych więźniów. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na sierpień, gdzie omówiony zostanie między innymi plan dalszych działań. Będą to prawdopodobnie kolejne skrzynki dla ptaków.

Mirosław Rzępała
Fot. Leszek Borkowski i Krzysztof Kulik


Aktualność z portalu Służby Więziennej
Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 3

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja