Osoby, instytucje i firmy które wsparły naszą działalność

 

Nasze działania realizujemy dzięki wsparciu sponsorów, którymi są różne instytucje międzynarodowe (środki UE), rządowe i samorządowe np. fundusze i fundacje oraz firmy prywatne. Znacząca część środków jest pozyskiwana w ramach konkursów, a środki są przekazywane w formie dotacji celowej. Znacznie rzadziej są to darowizny na działalność statutową lub konkretny wskazany przez sponsora cel.

 

Zachęcamy do współpracy z Towarzystwem oraz wsparcia naszej działalności. Pamiętaj, że wspierając ochronę przyrody budujesz prośrodowiskowy wizerunek swojej firmy!

 

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pozycjonowanie i reklamy Google

Dziękujemy firmie Łąki Kwietne za wsparcie finansowe na https://patronite.pl/tpbocian czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego

https://lakikwietne.pl/