Unijne dofinansowanie

W dniu 6 grudnia w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych podpisaliśmy umowy na realizacje projektu POIS.02.04.00-00-0018/16 pt. "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego - etap I" oraz projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 pt. "Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego - etap I". Obydwa projekty są współfinansowane (85% kosztów kwalifikowanych projektów) z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekty są koontynuacją oraz rozwinięciem działań realizowanych przez Towarzystwo w latach poprzednich. W ramach unijnego dofinansowania działania z zakresu czynnej ochrony kulika wielkiego i błotniaka łąkowego będą realizowane w najważniejszych ostojach gatunków w latach 2017-2020. Oprócz czynnej ochrony zaplanowana również działania informacyjno-promocyjne, monitoring oraz badania telemetryczne z wykorzystaniem loggerów GPS-GSM. Więcej o planowanych działaniach oraz ich zakresie można przeczytać na stronie www.bocian.org.pl/blotniak oraz www.bocian.org.pl/kulik, jak również stronach projektów: www.pygargus.pl lub www.ochronakulika.pl

 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań i przekazywanie darowizn, które przeznaczymy na pokrycie wkładu własnego. Dofinansowanie UE pokrywa jedynie 85% kosztów projektów, pozostałe 15% stanowi wkład Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian". Część kosztów (ok 5%) zostanie pokryta poprzez nieodpłatną pracę wolontariuszy (osób zaangażowanych w działania projektowe), pozostałe 10% stanowi wkład własny finansowy. W związku z tym, że obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przyznaje dotacji organizacjom pozarządowym na współfinansowanie projektów POIiŚ, jesteśmy zmuszeni szukać innych źródeł finansowania lub też pokryć wkład z własnych funduszy. Przypominamy, że Towarzystwo jest organizacja non-profit i ma bardzo ograniczone możliwości wypracowywania własnych środków - stanowią je głównie darowizny oraz 1% od podatników. 

 


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja