Chcesz pomóc w ochronie jerzyka a przy okazji zatroszczyć się o inne ptaki mieszkające w budynkach? Możliwości włączenia się w projekt jest bardzo wiele:

1. Jeżeli znasz miejsca lęgowe jerzyków (czyli takie, gdzie obserwowałeś jerzyki wlatujące na stropodach, do szczelin w ścianach, pod parapety itp.), zarówno istniejące, jak również te, które przestały istnieć w ostatnich latach, zgłoś je do Polskiej Kartoteki Przyrodniczej. Jeżeli nie masz dostępu do internetu po prostu napisz do nas lub zadzwoń (dane teleadresowe podajemy w kontaktach). Pamiętaj, że każda informacja jest bardzo cenna. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli objąć jerzyki skuteczniejszą ochroną. Możesz także pomóc nam uzyskać zgodę właściciela budynku, w którym wcześniej gniazdowały jerzyki, na montaż skrzynek lęgowych.

2. W samej Warszawie, na budynkach, wisi już kilka tysięcy budek, głównie dla jerzyków. Jeżeli dysponujesz czasem, wdzięczni będziemy za pomoc w sprawdzeniu, czy są one zajęte przez te ptaki. Do tego niezbędne są obserwacje od połowy marca do połowy sierpnia. Lokalizacje mazowieckich budek udostępnimy już niedługo.

3. Najczęstszymi zagrożeniami kolonii jerzyków są remonty budynków (termomodernizacja, malowanie elewacji, remonty dachów). Po stwierdzeniu, że prace prowadzone w okresie lęgowym zagrażają istniejącym w budynku gniazdom ptaków, w których są jaja lub pisklęta, niezwłocznie zgłoś ten fakt do jego administratora lub właściciela. Jeżeli przed rozpoczęciem prac wykonana była opinia ornitologiczna, jej autor ma moralny obowiązek zająć się sprawą i dopilnować, aby prace nie były zagrożeniem dla ptaków. Jeżeli nie zauważysz reakcji należy natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę straży miejskiej lub policji. Mają oni obowiązek wstrzymać prace do czasu wyjaśnienia sytuacji.

4. Pamiętajmy, że zabronione jest nie tylko zamykanie dojścia ptakom do gniazd z jajami czy pisklętami, ale także niszczenie ich siedlisk (czyli np. likwidowanie szczelin, w których gniazdują). Jeżeli zauważysz np. zakratowywanie otworów prowadzących na stropodach, w których znajdują się miejsca lęgowe ptaków, powinieneś skontaktować się z zarządcą budynku i wyjaśnić mu, że swoim działaniem niszczy siedliska ptaków chronionych. Zarządca ma obowiązek posiadać zgodę właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk ptaków objętych ochroną gatunkową (wszystkie gatunki gniazdujące w budynkach takiej ochronie podlegają). Gdy takiej zgody nie posiada, musi wstrzymać prace do momentu uzyskania pozwolenia. Jeżeli siedliska ptaków pozostają zniszczone, należy powiadomić o tym właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. O prowadzeniu takich działań interwencyjnych, które są dużym wsparciem dla organizacji przyrodniczych, powinno się poinformować jednego z partnerów projektu (TP „Bocian”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków). Możemy wówczas dopilnować reakcji urzędu.

5. Można samemu skonstruować budkę dla jerzyka i powiesić np. na własnym balkonie, o czym można przeczytać na oddzielnej podstronie projektu.


6. Możesz także wesprzeć nasz projekt finansowo. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować niektóre założenia programu m.in. zakup i montaż skrzynek lęgowych oraz edukację ekologiczną. Pomoże to nam wydać odpowiednie materiały edukacyjno-promocyjne, które zostaną rozprowadzone wśród samorządów lokalnych, administracji osiedli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Warszawy. Wpłacając dowolną kwotę (darowiznę) nawet przysłowiową złotówkę pomagasz chronić jerzyki oraz inne ptaki związane z budynkami.
 
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Radomska 22/32 9, 02-323 Warszawa
PKO BP S.A 79 1020 4476 0000 8002 0016 8724
z dopiskiem: „ochrona jerzyka”.


Wszystkie firmy i osoby prywatne, które wesprą projekt zostaną wymienione na stronie dotyczącej projektu, zgodnie z zasadami honorowania naszych sponsorów.