Jerzyki to ptaki gniazdujące kolonijnie, lubiące towarzystwo innych osobników swojego gatunku. Możemy wykorzystać to zachowanie, aby przyciągnąć je do nowych miejsc gniazdowych. Obecność i głosy innych jerzyków wskazują na istnienie dogodnego miejsca lęgowego. Odtwarzając głosy możemy zasymulować istnienie kolonii.
 
Poniżej zamieszczamy nagranie głosów pary jerzyków. Możesz je nagrać i odtwarzać przy swojej skrzynce lęgowej. Powiel nagranie kilkukrotnie, jedno po drugim, a następnie odtwarzaj jak najbliżej skrzynki wtedy, kiedy widzisz jerzyki krążące po okolicy.
 
W jaki sposób używać nagrań?

 
Załączone nagrania to głosy pary lęgowej, która musi bronić swojego gniazda przed innymi jerzykami. Znaczenie jest takie: “Gniazdo jest zajęte!"
 
Odtwarzaj głosy podczas okresów, kiedy obserwujesz ptaki szukające nowych miejsc gniazdowania. Wówczas wlatują prosto do potencjalnych otworów albo przerywają lot czepiając się ich zewnętrznej krawędzi. Takie zachowanie może być zaobserwowane o każdej porze dnia, z wyjątkiem późnego popołudnia, kiedy jerzyki zwykle żerują w oddaleniu od kolonii.

Do Polski jerzyki przylatują pomiędzy ostatnią dekadą kwietnia i pierwszą dekadą maja. Nagrania powinieneś odtwarzać przez ok. 3-4 tygodnie od ich przylotu. Po tym czasie wszystkie jerzyki przystępujące do lęgów już znajdą miejsce na gniazdo i rozpocznie się składanie jaj.

Drugi okres wabienia jerzyków rozpoczyna się ok. 6 tygodni po przylocie i trwa aż do ich odlotu. Młodociane jerzyki, które przylatują później niż dorosłe, szukają wtedy miejsc lęgowych, do których wrócą w następnych latach.  
 
Głośniki umieść tak blisko skrzynek, jak to możliwe; możesz nawet zainstalować je wewnątrz budek. Głośność dźwięku powinna być ustawiona na taką samą moc, jak głos prawdziwego jerzyka.

Jerzyki poszukują miejsc gniazdowych w towarzystwie swoich pobratymców, więc największą szansę powodzenia mają zawsze miejsca, w pobliżu których już gniazdują jerzyki. Potrzeba sporo cierpliwości, aby przywabić te ptaki. Czasem zareagują natychmiast, w innych przypadkach znalezienie i wykorzystanie nowego miejsca może im zająć lata.
 
Tekst przygotowano na podstawie oryginału autorstwa Ulricha Tiggesa i Edwarda Mayera ze strony: http://www.commonswift.org