Program „ochrona jerzyka” jest prowadzony przez Warszawski Odział Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” od listopada 2007 r. przy współpracy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
 
Głównym celem programu jest zahamowanie spadku liczebności jerzyków w Warszawie i  pobliskich miejscowościach na skutek masowej termomodernizacji budynków. Do tego terenu ograniczamy nasze działania, choć nie ukrywamy, iż chcielibyśmy by w przyszłości działania związane z ochroną jerzyka rozprzestrzeniły się na całą Polskę.
 
Ważne jest to, iż chroniąc jerzyka, przyczyniamy się także do ochrony innych gatunków gniazdujących w naszych budynkach takich jak np. kawka, szpak czy wróbel. To dzięki nim nasze osiedla tętnią życiem. Ważnym elementem jest także edukacja ekologiczna, bez której powyższe działania nie przyniosłyby efektu.
  • Fot. Mariusz Grzeniewski

  • Fot. Mariusz Grzeniewski

  • Fot. Mariusz Grzeniewski

  • Fot. Mariusz Grzeniewski

Założenia programowe:

- sporządzenie dokumentacji o stanowiskach lęgowych (istniejących i już nieistniejących) jerzyków w Warszawie (Kartoteka Przyrodnicza);
- kontrolowanie koloni jerzyków i ewentualne interwencje w celu ich ochrony;
- występowanie o fundusze na montaż skrzynek lęgowych i materiały edukacyjne;
- uzyskiwanie zgody od zarządców budynków na instalowanie skrzynek dla jerzyków;
- instalowanie skrzynek lęgowych na budynkach;
- prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony jerzyka, głównie wśród pracowników samorządów lokalnych, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, pracowników firm budowlanych zajmujących się termomodernizacją budynków oraz dzieci i młodzieży;
- przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych o ochronie jerzyka;
- kampania medialna (zarówno prasowa jak i telewizyjna);
- prowadzenie spotkań edukacyjnych wśród warszawskich służb miejskich (policja, straż miejska) oraz pracowników samorządów lokalnych, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
- kontrolowanie efektywności zajmowania skrzynek lęgowych przez jerzyki;
- obrączkowanie młodych jerzyków przy okazji kontrolowania skrzynek lęgowych;
- współpraca z innymi organizacjami przyrodniczymi w zakresie ochrony jerzyka i innych gatunków gnieżdżących się w budynkach.