Scenariusz lekcji o jerzyku (szkoła podstawowa)

Autor: Aleksandra Wierzbicka

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2012.

Scenariusz sfinansowany przez Biuro Ochony Środowiska M.St. Warszawy.

Plakat "Chrońmy jerzyki"

Autor: Aleksandra Wierzbicka, rys. Tomasz Wilczkiewicz

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2012.

Plakat sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ulotka "Jerzyk - nasz skrzydlaty sąsiad"

Autor: Aleksandra Wierzbicka, rys. Tomasz Wilczkiewicz

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2012.

Folder "Ochrona ptaków gniazdujących w budynkach"

Autor: Mariusz Grzeniewski, Marek Kowalski

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" 2010

 

Folder sfinansowany przez Biuro Ochrony Środowiska M.St. Warszawy. Adresowany do każdego, kto tylko zechce podjąć samodzielną interwencję, gdy zauważy, że są zagrożone siedliska ptaków gniazdujących w budynkach. Folder pozwoli mu nie tylko zidentyfikować gatunek ptaka, ale też dostarczy najważniejszych argumentów rzeczowych, w tym prawnych do pierwszych rozmów np. z władzami spółdzielni, firmą lub ekipą remontującą czy też ze strażą miejską lub policją.

Plakat "Chrońmy ptaki w budynkach"

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2008.

Druk sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Ochrona ptaków w budynkach".

Folder "Ochrona ptaków w budynkach"

Autor: Anna Godlewska.

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2008.

Druk sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Ochrona ptaków w budynkach".

Plakat o ochronie jerzyka

Wydawca: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Warszawa, 2008.

Plakat współfinansowany przez: Dzielnice Bielany, Mokotów, Ursus i Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy.

Ulotka "Ptaki w budynkach" (wydanie III)

Autor: prof. dr hab. Maciej Luniak.

Wydawca: Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa.

Ulotka "Ptaki w budynkach" (wydanie II)

Autor: prof. dr hab. Maciej Luniak.

Wydawca: Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa.

Ulotka "Ptaki w budynkach" (wydanie I)

Autor: prof. dr hab. Maciej Luniak.

Wydawca: Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa.